Tìm hiểu về 5 điểm cộng Partner trong hồ sơ xin định cư Úc

Trong thang điểm định cư Point test, 5 điểm partner skills có thể có thể góp phần quyết định giúp bạn vượt lên những hồ sơ khác khi điểm EOI các ngành ngày càng tăng cao. Vậy, làm thế nào để có được 5 điểm quý giá này?

Điểm cộng partner là như thế nào?

Theo Bộ Di trú Úc, bạn có thể nhận được 5 điểm EOI nếu 2 bạn chứng minh được mối quan hệ của mình. Partner của bạn phải đáp ứng đủ các yêu cầu về độ tuổi, trình độ anh văn cũng như trình độ tay nghề.

Partner ở đây được định nghĩa là gì?

Ở Úc, có 2 dạng quan hệ partner được luật pháp thừa nhận, bao gồm:

  • Marriage relationship: vợ/chồng đã đăng kí kết hôn trong hoặc ngoài nước Úc, đồng giới hoặc khác giới.
  • De-facto relationship hoặc Civil partnership: những cặp đôi sống chung không có hôn thú (đã đăng kí hoặc chưa đăng kí với chính phủ).

Những điều kiện dành cho partner?

Tại thời điểm bạn nộp đơn xin visa, partner của bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Phải dưới 50 tuổi
  • Đủ điều kiện Anh văn (tuỳ thuộc vào từng ngành)
  • Có được bản thẩm định tay nghề (Full Skills Assessment) trong cùng ngành nghề với người nộp visa chính.
  • Không phải là công dân hoặc thường trú nhân Úc. Lí do được đưa ra cho điều này là, dù hồ sơ visa của bạn được chấp nhận hay không, thì giá trị đóng góp của công dân hoặc thường trú nhân Úc đều không thay đổi.

Làm thế nào để chứng minh được mối quan hệ của mình?

Bộ Di trú sẽ dựa vào 4 yếu tố để xác nhận tính hợp pháp của một mối quan hệ, bao gồm sống cùng nhau, chia sẻ tài chính, quan hệ xã hội và cam kết lâu dài.

Trong trường hợp bạn không có hôn thú, bạn cần phải chứng minh được mối quan hệ của mình đã được ít nhất 12 tháng. Nếu không thể chứng minh được khoảng thời gian này, bạn có thể đến cơ quan công quyền để đăng kí mối quan hệ của mình (Civil Partnership).

 

Nguồn: Hội Du Học